KANZLEI VILLA VERDE

Poświadczenia spadkowe -
Europejskie poświadczenie spadkowe

Poświadczenia spadkowe / Europejskie poświadczenie spadkowe

Informacje ogólne

W przypadku śmierci krewnego często konieczne jest, aby spadkobiercy mogli zidentyfikować się jako spadkobiercy przed osobami trzecimi.

Jeżeli spadkodawca nie pozostawił testamentu notarialnego ani umowy o spadek, należy złożyć wniosek do sądu spadkowego o wydanie poświadczenia dziedziczenia.

Świadectwo dziedziczenia służy jako dowód na to, kto został spadkobiercą spadkodawcy.

Jeżeli zmarły posiadał zagraniczny majątek w UE, zamiast poświadczenia spadkowego można wystąpić do właściwego sądu spadkowego o europejskie poświadczenie spadkowe.

Europejskie poświadczenie spadkowe służy również jako dowód statusu spadkobiercy zarówno w Niemczech, jak i w innych krajach europejskich.

Europejskie poświadczenie spadkowe jest jednak zasadniczo ważne tylko przez sześć miesięcy od daty wydania. Jednak okres ważności może zostać przedłużony w sądzie spadkowym. Nie jest do tego wymagana nowa aplikacja.

Jakich informacji potrzebujemy?

Abyśmy mogli przygotować wniosek, potrzebujemy od Państwa następujących dokumentów i informacji:

 

Spadkodawca:

pełne imię i nazwisko

nazwisko rodowe

Data urodzenia

ostatni adres zamieszkania

Data zgonu

miejsce śmierci

 

Spadkobiercy (dla każdego spadkobiercy):

pełne imię i nazwisko

nazwisko rodowe

Data urodzenia

adres zamieszkania

Numer identyfikacji podatkowej

stosunek rodzinny do zmarłego

 

Należy również podać następujące informacje:

Czy zmarły(a) był żonaty (mężatką)? Jeżeli współmałżonek nie żyje, należy podać imię i nazwisko oraz datę śmierci. Jako dowód należy również przedłożyć akt zgonu współmałżonka. Jeżeli spadkodawca był rozwiedziony, należy również podać imię i nazwisko byłego małżonka oraz datę orzeczenia rozwodu. Jako dowód należy również dołączyć orzeczenie sądu o rozwodzie.

 

Czy zmarły(a) miał dzieci? W tym miejscu należy również wymienić dzieci adoptowane i przyjęte.

 

Czy wszyscy spadkobiercy przyjęli spadek?

 

Czy toczy się sprawa spadkowa?

Jakich dokumentów potrzebujemy?

Jeżeli spadkodawca pozostawił testament, należy go otworzyć w sądzie spadkowym. W tym celu należy najpierw przesłać do nas co najmniej jeden egzemplarz ksero testamentu.

 

Informacje te są niezbędne do odpowiedniego przygotowania wniosku.

 

Prosimy również o złożenie następujących dokumentów, które musimy przesłać do sądu spadkowego:

 

– Akt zgonu zmarłego

– Akty urodzenia i akty małżeństwa, które służą jako dowód statusu spadkobierców.

 

Jeżeli dostępne są aktywa zagraniczne, należy to określić bardziej szczegółowo. Jeśli jest to nieruchomość, należy podać co najmniej rodzaj (mieszkanie, nieruchomość, dom) i lokalizację (ulica, miasto, kraj) nieruchomości.

 

Ponadto prosimy również o zawiadomienie o szacunkowej wartości spadku.

 

Prosimy o zabranie ze sobą wyżej wymienionych oryginałów dokumentów na spotkanie certyfikacyjne. W celu przekazania do sądu spadkowego konieczne jest sporządzenie uwierzytelnionej kopii tych oryginalnych dokumentów.

Jak przebiega procedura?

Jak tylko otrzymamy powyższe informacje, przygotujemy wniosek i wyślemy go do Państwa do rozpatrzenia. Następnie prosimy o umówienie się na spotkanie, aby wniosek mógł zostać poświadczony. Prosimy o zabranie ze sobą na spotkanie wszystkich oryginalnych dokumentów, chyba że wcześniej nam zostały udostępnione.

 

Po notarialnym poświadczeniu wniosku jest on przesyłany drogą elektroniczną do właściwego sądu spadkowego.

 

Co do zasady komunikacja z sądem spadkowym odbywa się za pośrednictwem naszej Kancelarii. Czasami jednak sąd spadkowy przesyła formularz wyceny bezpośrednio do spadkobierców. Formularz ten służy do ustalenia wartości spadku. Jeśli nie mogą Państwo wypełnić poszczególnych punktów, ponieważ nie posiadają niezbędnych informacji, mogą Państwo to odnotować na arkuszu wyceny. W takim przypadku informacje należy przekazać sądowi spadkowemu po poznaniu wartości.

 

Czas przetwarzania wniosku jest różny. Co do zasady można jednak przyjąć, że poświadczenie dziedziczenia zostanie wydane w ciągu ok. miesiąca, jeśli wszyscy spadkobiercy zgłosili się do wniosku. W przypadku europejskiego poświadczenia spadkowego czas przetwarzania jest z reguły dłuższy. Można tu przyjąć czas przetwarzania wynoszący około trzech miesięcy.

 

Jednak szacowany czas przetwarzania może się znacznie różnić.

  • Telefonzeiten

  • Montag 9:00 - 13:00 und 14:00 - 17:00
  • Dienstag 9:00 - 13:00 und 14:00 - 17:00
  • Mittwoch 9:00 - 13:00
  • Donnerstag 9:00 - 13:00 und 14:00 - 17:00
  • Freitag 9:00 - 13:00 und 14:00 - 17:00
  • Samstag Geschlossen
  • Sonntag Geschlossen